GLA:D TRÆNING

Hos Genoptræningsfysioterapeuterne er vi certificerede i GLA:D® træning.

GLA:D træning er f.eks. for dig, der har slidgigt (artrose) i hofter eller knæ.

Med GLA:D træning lærer du at træne og samtidig at tackle dine smerter. Vores GLA:D Program er baseret på forskning og fokuserer på at forbedre

GLA:D træning hjælper dig mod et liv uden smerter.

bevægelsesmønstre, øge muskelstyrke og forbedre balance og stabilitet.

GLA:D er opdelt i to dele: et kontrolleret træningsprogram, der involverer øvelser, der kan udføres på egen hånd, og et individuelt træningsprogram, der udføres af en fysioterapeut eller træner.

Begge dele har klare mål og målinger, som der kan bruges til at evaluere og styre patientens fremskridt. Træningsprogrammet er designet til at være sikkert og effektivt, og det har vist sig at hjælpe mange patienter med at reducere smerter og forbedre funktion og livskvalitet.

Mere end 67.700 patienter har indtil i dag påbegyndt GLA:D træning.

Det bærende princip i GLA:D er hjælp-til-selvhjælp. Målet er, at du efter et GLA:D forløb har færre smerter og bedre funktion, og at du bedre forstår dine smerter og hvad du selv kan gøre for at have en bedre hverdag.

GLA:D er udviklet på Syddansk Universitet til henholdsvis knæ-, hofte- og rygpatienter. GLA:D for Knæ og Hofte er grundlagt i 2013 af Ewa Roos og Søren Schou. GLA:D Ryg er grundlagt af Alice Kongsted, Per Kjær, Jan Hartvigsen og Inge Ris i 2017. Desuden findes GLA:D i mange andre lande og begge projekter er en del af det internationale netværk GLA:D International.

HVORFOR GLA:D?

Sundhedsstyrelsen har udfærdiget anbefalinger for behandling af personer med slidgigt (artrose) i knæ/hofte og for personer med rygsmerter. Disse anbefalinger skal overføres til praksis, så klinikere kan udføre den bedst mulige behandling til deres patienter. Syddansk Universitet har udviklet. GLA:D med udgangspunkt i både danske og andre internationale anbefalinger.

HVEM ER GLA:D FOR?

GLA:D er et tilbud til dig med symptomer på slidgigt i knæ og hofte eller med langvarige/tilbagevendende smerter i ryggen. GLA:D-certificerede klinikere vurderer i samråd med dig, om dette tilbud er relevant. GLA:D patientuddannelse og træning kan tilpasses niveauet af den enkelte deltager, og derved tages der højde for den enkeltes funktionsniveau, smerter, alder, mm.

RESULTATER

Resultaterne med GLA:D træning taler for sig selv.

Øvelserne er testet på personer med forskellige grader af slidgigt, herunder personer, som skal have indopereret et kunstigt led.

Når du træner lærer du at bruge fod-, hofte- og knæled hensigtsmæssigt.

Du styrker bestemte muskler, så du letter belastningen og forbedrer stabiliteten i leddene.

Træningsprogrammet er udarbejdet af tre af Skandinaviens fremmeste eksperter inden for artrose og fysioterapi: Docent, ph.d. Eva Ageberg og fysioterapeut Anne Link, begge fra Lunds Universitet samt professor Ewa Roos fra Syddansk Universitet i Odense.

Programmet består af seks dele, som kan gennemføres på forskellige niveauer (let, middel og svær):

  • Opvarmning
  • Muskelkorsettet
  • Hofte-, knæ- og fodstilling
  • Benmuskler
  • Trappegang og rejse-sætte-sig
  • Nedvarmning og udstrækning

Så meget skal du træne

En træningssession varer 60 minutter. Du skal træne to gange om ugen i seks uger, før du kan forvente en mærkbar forbedring. Du kan træne selv derhjemme, men hvis du vil opnå den bedste effekt, og hvis du har svær slidgigt, skal du konsultere en fysioterapeut, der er uddannet GLA:D.

Hvad er neuromuskulær træning?

Hvis du har slidgigt i hofte eller knæ, er det afgørende, at dine led belastes i et neutralt mønster – dvs. at hofte, knæ og fod følger samme lodrette linje. Neuromuskulær træning handler om at træne i funktioner hvor mange led og muskler involveres og trænes i bedst mulige bevægelsesmønstre. Har du tendens til at være hjulbenet eller kalveknæet, kræver det i begyndelsen ekstra koncentration og justering af øvelserne . Er du blevet mere hjulbenet eller kalveknæet i de seneste år, bør du henvende dig til din læge.

Effekt på smerte og funktion

Målrettet træning har vist sig at være dobbelt så effektiv som smertestillende medicin ved let til moderat artrose i knæ eller hofte. Når du træner, sørger du samtidig for at vedligeholde eller forbedre din funktion og bevægelsesfrihed.

Hos Genoptræningsfysioterapeuterne kan du modtage GLA:D træning.

KONTAKT OS OG HØR NÆRMERE

Brug vores online booking og book en opstartende konsultation hos os.

Eller kontakt os direkte hvis du har nogle spørgsmål.